Pani Blažejová z Břeclavi si zázračný živý plot zakúpila a vysadila tiež v apríli 2012.

Na rozdiel od pani Herinková oni ešte svoj plot tento rok nestrihali.

Z toho dôvodu uvidíte vo videu vysokej, 160 - 180 centimetrové - ale za to riedke rastliny. Pri takomto živom plote treba rastliny skrátiť cca. na 25 až 40 centimetrov od zeme aby sa zdola zahustili a aby sa ich rast vyrovnal.

Video záznam bol vytvorený 08. septembra 2012